Soa Guest House
Maison d'Hôtes
Antsirabe Madagascar
Logement

5 guest rooms decorated by Holy

with the names of the typically Malagasy

instruments including: Ny Valiha, Ny Amponga,
Ny Korintsana, Ny Lokanga, Ny Sodina